Δρ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

για το διαχρονικό της έργο, το οποίο είχε ως πυξίδα τη διασφάλιση της ευημερίας και προστασίας των παιδιών στον αθλητισμό

Δρ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

Title:

Description:

Δρ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

για το διαχρονικό της έργο, το οποίο είχε ως πυξίδα τη διασφάλιση της ευημερίας και προστασίας των παιδιών στον αθλητισμό

για το διαχρονικό της έργο, το οποίο είχε ως πυξίδα τη διασφάλιση της ευημερίας και προστασίας των παιδιών στον αθλητισμό