ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1:

ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Πρωτοβουλίες ατόμων ή φορέων που έχουν προσφέρει εθελοντικά στην κοινωνία με συγκεκριμένες δράσεις, μέσω του αθλητισμού ως εργαλείο

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2:

ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ

Πρωτοβουλίες ατόμων ή φορέων που έχουν προωθήσει την ισότητα των φύλων στον αθλητισμό, εφαρμόζοντας καλές πρακτικές συστάσεις και εγχειρίδια του ΚΟΑ, αρμόδιων φορέων και της Ευρώπης γενικότερα.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3:

ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

Πρωτοβουλίες ατόμων που ενδυναμώνουν την προστασία των παιδιών στον αθλητισμό, π.χ. με θέσπιση σχετικών κανονισμών, με δημιουργία και/ή ενίσχυση διαδικασιών/δομών κλπ. καθώς και φορέων που έχουν συμμορφωθεί με τις συστάσεις και τα εγχειρίδια του ΚΟΑ, των αρμόδιων φορέων και της Ευρώπης εξασφαλίζοντας έτσι ένα ασφαλές περιβάλλον για τα παιδιά στον αθλητισμό.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4:

ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Πρωτοβουλίες ατόμων ή φορέων για προσέλκυση αθλητικού τουρισμού στην Κύπρο, π.χ. δημιουργία/προώθηση αθλητικών οργανώσεων, οργάνωση και προώθηση αθλητικών δραστηριοτήτων κλπ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5:

ΒΡΑΒΕΙΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Πρωτοβουλίες ατόμων ή φορέων οι οποίες βελτίωσαν την ποιότητα ζωής ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, χρησιμοποιώντας τον αθλητισμό ως εργαλείο.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6:

ΒΡΑΒΕΙΟ ΥΠΕΡΝΙΚΗΣΗΣ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ

Αθλητές/αθλήτριες που δεν το έβαλαν κάτω και έφτασαν ψηλά μέσα από αντιξοότητες που είχαν να αντιμετωπίσουν στη ζωή τους Που μέσα από τη δύναμη τους και την αποφασιστικότητα τους ανέδειξαν τις αρετές του αθλητισμού και αποτελούν πρότυπα για τους νέους και νέες του τόπου μας.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 7:

ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ

Η διεύρυνση της βάσης της αθλητικής πυραμίδας είναι αδιαμφισβήτητα η οδός για την κορυφή. Όσο μεγαλύτερη η βάση της πυραμίδας σε ποσότητα νεαρών ταλέντων, τόσο μεγαλύτερη σε ποιότητα η κορυφή της. Η εφαρμογή του Εθνικού Σχεδιασμού Προοπτικής που εφαρμόστηκε με απόφαση Δ.Σ του ΚΟΑ το έτος 2022, καλύπτει τον ενδιάμεσο χώρο μεταξύ του ΕΣΥΑΑ του Σχεδιασμού Ταλέντων και Υψηλής Επίδοσης – Πυραμίδα Εθνικών Σχεδιασμών ΚΟΑ. Το Βραβείο αποτελεί διάκριση για νέα υποσχόμενα ταλέντα, αθλητές/αθλήτριες και αποτελεί αναγνώριση και επιβράβευση του ΚΟΑ σε αθλήτριες και αθλητές από 19 ετών και κάτω.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 8:

ΔΙΠΛΗ ΚΑΡΙΕΡΑ

Διάκριση αθλητών που πέρασαν από την παράλληλη ανάπτυξη σε ακαδημαϊκό και αγωνιστικό επίπεδο, με στόχο την επαγγελματική αποκατάσταση και ανέλιξη.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 9 – ΕΙΔΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ:

ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ

Η έννοια του “Ευ Αγωνίζεσθαι” βρίσκεται πέρα από τον ανταγωνισμό. Εκφράζεται με τον αλληλοσεβασμό και την επικοινωνία, την αλληλοκατανόηση και τη συνεργασία μεταξύ των ατόμων και των ομάδων. Εάν καλλιεργήσουμε αυτές τις κοινωνικές αξίες στη νέα γενιά τότε θα κτίσουμε έναν καλύτερο και πιο δίκαιο κόσμο.

Το βραβείο αποδίδει τιμές σε άτομα που με συγκεκριμένη δράση / πράξη τους και σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή έχουν δώσει εμπράκτως το παράδειγμα του «Ευ Αγωνίζεσθαι».

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 10 – ΕΙΔΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ:

ΑΡΙΣΤΕΙΟ ΚΟΑ

Η διάκριση αποτελεί την ανώτατη αθλητική βράβευση των Εθνικών Βραβείων ΚΟΑ και θα αποφασίζεται από το ΔΣ του ΚΟΑ, λαμβάνοντας υπόψη τα αθλητικά δρώμενα που λαμβάνουν χώρα και επηρεάζουν τον κυπριακό αθλητισμό στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Μπορεί να δοθεί σε άτομα ή/και οργανισμούς.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ